เงื่อนไขเรื่องสินค้า

  1. สินค้าที่หมดอายุแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน
  2. สามารถส่งสินค้าเปลี่ยนคืนได้ก่อนสินค้าหมดอายุอย่างน้อย 180 วัน
  3. สินค้าที่เปลี่ยนคืนจะต้องอยู่ในสภาพปกติ 50%
  4. ครีมมะขามหลอด สเปรย์ใบฝรั่ง น้ำสมุนไพร ผงสมุนไพรขัดหน้าทุกชนิด หมวดน้ำมันมะพร้าว, หมวดยาโพธิ์เงิน, หมวดความงามสปา ไม่รับเปลี่ยนคืน
  5. ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าให้กับคู่ค้าทางขนส่ง คู่ค้าควรตรวจเช็คสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้าทุกครั้ง เพราะหากคู่ค้าเซ็นต์รับสินค้าก่อนตรวจเช็ค และพบว่ามีสินค้าเสียหายเกิดขึ้น ทางบริษัท ทีซัส เฮลท์ ฮับ จำกัด จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีความเสียหายแต่อย่างใด